.
معرفی

این مجموعه شامل : حروف الفبا به صورت مگنتی - کارت های کلمات فارسی - تخته دو رویه آهنربایی

مناسب سن 5 سال به بالا