.
معرفی

این محصول از جنس نخ پنبه می باشد.

سایز یک: قد : 42 سانتی متر  سر شانه: 27 سانتی متر

سایز دو: قد : 50 سانتی متر  سر شانه: 30 سانتی متر

سایز سه: قد : 62 سانتی متر  سر شانه: 37 سانتی متر